ENEL iT Solutions


Mi smo ENEL iT Solutions, IT firma specijalizovana za softverski inženjering i konsalting.
Naši timovi su izuzetno kreativni i motivisani da stvaraju proizvode koji zadovoljavaju visoke standarde razvoja softverskih rešenja.


ENEL iT Solutions

Nalazimo se u Beogradu, u Srbiji.
Dostupni na svim kontinentima!

Obezbeđivanje kvalitetne usluge koja prevazilazi očekivanja naših klijenata.
Izgradnja dugoročnog odnosa sa klijentima pružanjem izuzetne usluge korišćenjem inovativnih i modernih tehnologija.
Razvijamo se kroz kreativnost, izume i inovacije. Posvećeni smo isporuci kvalitetnih proizvoda u očekivanim vremenskim okvirima. Poštenje, integritet i poslovna etika su nam primarni u svim aspektima poslovanja. Verujemo da samo kroz uzajamno poštovanje i poverenje možemo da gradimo dugoročne odnose sa našim klijentima.

Čime se bavimo?


Enterprise rešenja

Više od deset godina iskustva u oblasti modelovanja i implementacije informacionih sistema za velike kompanije sa više od milion klijenata. Razvijamo softvere koji su po meri i želji naših korisnika. Sva rešenja su zasnovana na savremenim projektnim i razvojnim standardima, kao što su agilno upravljanje razvojem softvera i Model-Driven Architecture pristup.

Razvoj mobilnih i Web aplikacija

Zahvaljujući našoj ambiciji da budemo u korak sa najnovijim tehnologijama, poslednjih nekoliko godina vredno radimo na implementaciji native Android i iOS aplikacija. Takođe kreiramo hibridne aplikacije pomoću kojih efikasno povezujemo korisnike na širokom spektru različitih platformi.

Tehnologije

Node.js
Apache
Apache Tomcat
WildFly
Oracle Weblogic Server
JBoss
Oracle Database
MySQL
PostgreSQL
MongoDB
Apache CouchDB™
Java
JavaScript
C
C++
PHP
PL/SQL
Angular
React
Oracle ADF
JavaServer Pages
JavaServer Faces
GWT
Hibernate
Spring Framework
PrimeFaces
Android Development
Apple Development
Apache Cordova
Ionic
Pentaho (Hitachi)
Git
Subversion (SVN)

Proizvodi


Bee Platform

Bee Platform je softverska platforma namenjena za organizovanje poslovanja jedne ili više grupa poslovnih procesa.

Bee Distribucija je naziv programske celine koja obuhvata grupu poslovnih procesa i određuje kontekst upotrebe za Bee Platform.

Bee Platform Aplikacija je skup jedne ili više distribucija u skladu sa potrebama krajnjeg korisnika. Bee Platform Aplikacija se distribuira kao web aplikacija koja može da se koristi sa poslednjim verzijama standardnih internet preraživača (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, itd.) i kao native aplikacija za uređaje koji koriste Android i iOS operativne sisteme.

Bee Distribucije

Service Desk
* Svi tipovi distribucija uključuju podršku za Service Desk modul koji je namenjen za ispostavljanje zahteva od strane krajnjih korisnika kao i mogućnost praćenja realizacije istih. Service Desk modul može da se koristi putem Bee Web i Bee Native aplikacije za operativne sisteme Android i iOS direktnim unosom zahteva ili skeniranjem QR Code entiteta za koji se podnosi zahtev.
Integracija
** Integracija Bee Platforme sa eksternim sistemima moguća je putem web servisa i moguća je u oba smera. Podatke iz eksternih sistema moguće je putem web servisa preuzeti i sinhronizovati sa podacima Bee Platforme ali takođe podake iz Bee Platforme eksterni sistemi mogu da preuzmu putem web servisa (Bee API). Dostupni protokoli za integraciju putem web servisa su REST i SOAP.

Bee Platform Hosting

Desktop
Desktop

Windows

Linux

macOS

Mobilne platforme
Mobilne platforme

Android

Apple

Hosting
Hosting

Cloud

On-Premise

Kako ideje sprovodimo u delo?


Analyse and Design

design1

Implementation

app-e1419438553953

Development and Testing

responsive-e14194384949491

Korišćenjem Scrum, agilne iterativne metode za upravljanje razvojem softvera, uspevamo da zadovoljimo apsolutno sve želje klijenata.Ključni princip Scrum metodologije je uvažavanje činjenice da korisnici tokom izvođenja projekta mogu promeniti svoje mišljenje i individualne želje (često se to nazivaju „zahtevi“) i da se određeni nepredviđeni izazovi ne mogu lako rešiti na tradicionalan način. Kao takav, Scrum usvaja empirijski pristup – prihvata da se problem ne može odjednom u potpunosti shvatiti ili definisati, i fokusira se na maksimizovanje sposobnosti tima da brzo isporuči i odgovori na nastajuće zahteve. Ideja je da se veliki projekti dele na sitnije korake, koji logički slede jedan drugog. Time se olakšava organizacija posla unutar svakog koraka, praćenje napretka razvoja projekta kao i praćenje zadovoljstva korisnika i implementacija izmena u skladu sa novim zahtevima. Ovim se omogućava da se potencijali problemi uoče na vreme, kao i da projekat zadovoljava sve kriterijume korisnika.

agile

Ko smo mi?


Đorđe Soldo

Projektant softvera

 • Veliko iskustvo u upravljanju projektima i dizajniranju i implementaciji softvera
 • Stručnjak za Java/JavaScript/Oracle tehnologije
 • Magistar elektrotehnike, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za softversko inženjerstvo.

Miloš Micić

Projektant softvera

 • Stručnjak za Java/JavaScript/Oracle tehnologije
 • Razvoj mobilnih aplikacija za Android i iOS platformu
 • Kandidat za PHD, dipl. inž. el., Univerzitet u Beogradu, Srbija,
  Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku.

Nenad Stojnić

Softverski inženjer

 • Stručnjak za Java/JavaScript/Oracle tehnologije
 • Razvoj mobilnih aplikacija za Android i iOS platformu
 • dipl. inž. el., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku
 • Oracle Data Integrator ( Sertifikovani specijalista za implenetaciju Oracle tehnologije)
Oracle Data Integrator 12c Certified Implementation Specialist

Marko Dukić

Softverski inženjer

 • Stručnjak za Java/JavaScript/Oracle tehnologije
 • Ekspert za izveštavanje i BI tehnologije
 • dipl. inž. el., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku
 • Oracle Data Integrator ( Sertifikovani specijalista za implementaciju Oracle tehnologije)

Ivan Rakić

Softverski inženjer

 • Java/Oracle technologije
 • dipl. inž. el. i rač., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

Marko Dimitrijević

Softverski inženjer

 • Java/Android/Oracle tehnologije
 • dipl. inž. organiz. nauk., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za informacione sisteme i tehnologije

Aleksandra Stanišić

Softverski inženjer

 • Java/Android tehnologije
 • dipl. inž. organiz. nauk., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za informacione sisteme i tehnologije

Nebojša Panović

Softverski inženjer

 • Java/Oracle tehnologije
 • dipl. inž. el. i rač., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

Vladimir Nikolić

Softverski inženjer

 • Java/JavaScript/Oracle tehnologije
 • dipl. inž. el., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

Vukašin Popović

Softverski inženjer

 • Java/Oracle tehnologije
 • dipl. inž. el. i rač., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

Stefan Latinović

Softverski inženjer

 • Java/Oracle tehnologije
 • Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, Beograd, Srbija, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Nove računarske tehnologije

Petar Todić

Softverski inženjer

 • JavaScript/MongoDB tehnologije
 • dipl. inž. organiz. nauk., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za informacione sisteme i tehnologije

Milorad Brmbota

Softverski inženjer

 • Node.js, Angular/TypeScript/JavaScript, MongoDB
 • Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, Beograd, Srbija, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Nove računarske tehnologije

Filip Despić

Softverski inženjer

 • Java, JSF, Oracle ADF, Oracle SQL, PL/SQL
 • dipl. inž. organiz. nauk., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za informacione sisteme i tehnologije

Viktor Georgiev

Programer

 • Go, Angular/TypeScript, PostgreSQL, Kafka
 • Univerzitet u Beogradu, Srbija, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za informacione sisteme i tehnologije

Aleksa Arsenović

Softverski inženjer

 • Java/Oracle tehnologije
 • dipl. inž. el. i rač.*, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

Andrija Novaković

Softverski inženjer

 • Go, Angular/TypeScript, PostgreSQL, Kafka
 • dipl. inž. el. i rač.*, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

Mila Jakovljević Milović

Rukovodilac finansijske operative


Marko Prljević

PR & HR kosultant

Kontakt.


Šumatovačka 47

11000 Beograd, Srbija

+381114092894

office@enelitsolutions.com

enelitsolutions.com

  ENEL iT Solutions


  Mi smo ENEL iT Solutions, IT firma specijalizovana za softverski inženjering i konsalting.
  Naši timovi su izuzetno kreativni i motivisani da stvaraju proizvode koji zadovoljavaju visoke standarde razvoja softverskih rešenja.


  ENEL iT Solutions

  Nalazimo se u Beogradu, u Srbiji.
  Dostupni na svim kontinentima!

  Obezbeđivanje kvalitetne usluge koja prevazilazi očekivanja naših klijenata.
  Izgradnja dugoročnog odnosa sa klijentima pružanjem izuzetne usluge korišćenjem inovativnih i modernih tehnologija.
  Razvijamo se kroz kreativnost, izume i inovacije. Posvećeni smo isporuci kvalitetnih proizvoda u očekivanim vremenskim okvirima. Poštenje, integritet i poslovna etika su nam primarni u svim aspektima poslovanja. Verujemo da samo kroz uzajamno poštovanje i poverenje možemo da gradimo dugoročne odnose sa našim klijentima.

  Čime se bavimo?


  Enterprise rešenja

  Više od deset godina iskustva u oblasti modelovanja i implementacije informacionih sistema za velike kompanije sa više od milion klijenata. Razvijamo softvere koji su po meri i želji naših korisnika. Sva rešenja su zasnovana na savremenim projektnim i razvojnim standardima, kao što su agilno upravljanje razvojem softvera i Model-Driven Architecture pristup.

  Razvoj mobilnih i Web aplikacija

  Zahvaljujući našoj ambiciji da budemo u korak sa najnovijim tehnologijama, poslednjih nekoliko godina vredno radimo na implementaciji native Android i iOS aplikacija. Takođe kreiramo hibridne aplikacije pomoću kojih efikasno povezujemo korisnike na širokom spektru različitih platformi.

  Tehnologije

  Node.js
  Apache
  Apache Tomcat
  WildFly
  Oracle Weblogic Server
  JBoss
  Oracle Database
  MySQL
  PostgreSQL
  MongoDB
  Apache CouchDB™
  Java
  JavaScript
  C
  C++
  PHP
  PL/SQL
  Angular
  React
  Oracle ADF
  JavaServer Pages
  JavaServer Faces
  GWT
  Hibernate
  Spring Framework
  PrimeFaces
  Android Development
  Apple Development
  Apache Cordova
  Ionic
  Pentaho (Hitachi)
  Git
  Subversion (SVN)

  Proizvodi


  Bee Platform

  Bee Platform je softverska platforma namenjena za organizovanje poslovanja jedne ili više grupa poslovnih procesa.

  Bee Distribucija je naziv programske celine koja obuhvata grupu poslovnih procesa i određuje kontekst upotrebe za Bee Platform.

  Bee Platform Aplikacija je skup jedne ili više distribucija u skladu sa potrebama krajnjeg korisnika. Bee Platform Aplikacija se distribuira kao web aplikacija koja može da se koristi sa poslednjim verzijama standardnih internet preraživača (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, itd.) i kao native aplikacija za uređaje koji koriste Android i iOS operativne sisteme.

  Bee Distribucije

  Service Desk
  * Svi tipovi distribucija uključuju podršku za Service Desk modul koji je namenjen za ispostavljanje zahteva od strane krajnjih korisnika kao i mogućnost praćenja realizacije istih. Service Desk modul može da se koristi putem Bee Web i Bee Native aplikacije za operativne sisteme Android i iOS direktnim unosom zahteva ili skeniranjem QR Code entiteta za koji se podnosi zahtev.
  Integracija
  ** Integracija Bee Platforme sa eksternim sistemima moguća je putem web servisa i moguća je u oba smera. Podatke iz eksternih sistema moguće je putem web servisa preuzeti i sinhronizovati sa podacima Bee Platforme ali takođe podake iz Bee Platforme eksterni sistemi mogu da preuzmu putem web servisa (Bee API). Dostupni protokoli za integraciju putem web servisa su REST i SOAP.

  Bee Platform Hosting

  Desktop
  Desktop

  Windows

  Linux

  macOS

  Mobilne platforme
  Mobilne platforme

  Android

  Apple

  Hosting
  Hosting

  Cloud

  On-Premise

  Kako ideje sprovodimo u delo?


  Analyse and Design

  design1

  Implementation

  app-e1419438553953

  Development and Testing

  responsive-e14194384949491

  Korišćenjem Scrum, agilne iterativne metode za upravljanje razvojem softvera, uspevamo da zadovoljimo apsolutno sve želje klijenata.  Ključni princip Scrum metodologije je uvažavanje činjenice da korisnici tokom izvođenja projekta mogu promeniti svoje mišljenje i individualne želje (često se to nazivaju „zahtevi“) i da se određeni nepredviđeni izazovi ne mogu lako rešiti na tradicionalan način. Kao takav, Scrum usvaja empirijski pristup – prihvata da se problem ne može odjednom u potpunosti shvatiti ili definisati, i fokusira se na maksimizovanje sposobnosti tima da brzo isporuči i odgovori na nastajuće zahteve. Ideja je da se veliki projekti dele na sitnije korake, koji logički slede jedan drugog. Time se olakšava organizacija posla unutar svakog koraka, praćenje napretka razvoja projekta kao i praćenje zadovoljstva korisnika i implementacija izmena u skladu sa novim zahtevima. Ovim se omogućava da se potencijali problemi uoče na vreme, kao i da projekat zadovoljava sve kriterijume korisnika.

  agile

  Ko smo mi?


  Đorđe Soldo

  Projektant softvera

  • Veliko iskustvo u upravljanju projektima i dizajniranju i implementaciji softvera
  • Stručnjak za Java/JavaScript/Oracle tehnologije
  • Magistar elektrotehnike, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za softversko inženjerstvo.

  Miloš Micić

  Projektant softvera

  • Stručnjak za Java/JavaScript/Oracle tehnologije
  • Razvoj mobilnih aplikacija za Android i iOS platformu
  • Kandidat za PHD, dipl. inž. el., Univerzitet u Beogradu, Srbija,
   Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku.

  Nenad Stojnić

  Softverski inženjer

  • Stručnjak za Java/JavaScript/Oracle tehnologije
  • Razvoj mobilnih aplikacija za Android i iOS platformu
  • dipl. inž. el., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku
  • Oracle Data Integrator ( Sertifikovani specijalista za implenetaciju Oracle tehnologije)
  Oracle Data Integrator 12c Certified Implementation Specialist

  Marko Dukić

  Softverski inženjer

  • Stručnjak za Java/JavaScript/Oracle tehnologije
  • Ekspert za izveštavanje i BI tehnologije
  • dipl. inž. el., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku
  • Oracle Data Integrator ( Sertifikovani specijalista za implementaciju Oracle tehnologije)

  Ivan Rakić

  Softverski inženjer

  • Java/Oracle technologije
  • dipl. inž. el. i rač., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

  Marko Dimitrijević

  Softverski inženjer

  • Java/Android/Oracle tehnologije
  • dipl. inž. organiz. nauk., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za informacione sisteme i tehnologije

  Aleksandra Stanišić

  Softverski inženjer

  • Java/Android tehnologije
  • dipl. inž. organiz. nauk., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za informacione sisteme i tehnologije

  Nebojša Panović

  Softverski inženjer

  • Java/Oracle tehnologije
  • dipl. inž. el. i rač., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

  Vladimir Nikolić

  Softverski inženjer

  • Java/JavaScript/Oracle tehnologije
  • dipl. inž. el., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

  Vukašin Popović

  Softverski inženjer

  • Java/Oracle tehnologije
  • dipl. inž. el. i rač., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

  Stefan Latinović

  Softverski inženjer

  • Java/Oracle tehnologije
  • Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, Beograd, Srbija, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Nove računarske tehnologije

  Petar Todić

  Softverski inženjer

  • JavaScript/MongoDB tehnologije
  • dipl. inž. organiz. nauk., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za informacione sisteme i tehnologije

  Milorad Brmbota

  Softverski inženjer

  • Node.js, Angular/TypeScript/JavaScript, MongoDB
  • Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, Beograd, Srbija, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Nove računarske tehnologije

  Filip Despić

  Softverski inženjer

  • Java, JSF, Oracle ADF, Oracle SQL, PL/SQL
  • dipl. inž. organiz. nauk., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za informacione sisteme i tehnologije

  Viktor Georgiev

  Programer

  • Go, Angular/TypeScript, PostgreSQL, Kafka
  • Univerzitet u Beogradu, Srbija, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za informacione sisteme i tehnologije

  Aleksa Arsenović

  Softverski inženjer

  • Java/Kotlin/Oracle tehnologije/Android
  • dipl. inž. el. i rač., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

  Andrija Novaković

  Softverski inženjer

  • Go, Angular/TypeScript, PostgreSQL, Kafka
  • dipl. inž. el. i rač., Univerzitet u Beogradu, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Odsek za računarsku tehniku i informatiku

  Mila Jakovljević Milović

  Rukovodilac finansijske operative


  Marko Prljević

  PR & HR kosultant

  Kontakt.


  Šumatovačka 47

  11000 Beograd, Srbija

  +381114092894

  office@enelitsolutions.com

  enelitsolutions.com