Bee Projects


Bee Projects je distribucija koja se koristi za planiranje i upravljanje projektima.

Evidentiranje projekata

Evidentiranje svih elemenata jednog ili više projekata uz mogućnost planiranja njihove realizacije, praćenja statusa, planiranja resursa.


Veza projekta i drugih entiteta/modula

  • Veza projekat stranka – Evidentiranje veze između projekta i jedne ili više stranaka koje su učesnici u procesu realizacije projekta
  • Veza projekat ugovor – Evidentiranje veze između projekta i jednog ili više ugovora koji su povezani sa projektom. Ugovori mogu da budu različitih tipova pri čemu svaki tip ugovora poseduje vlastite elemente/karakteristike ugovora (npr. ugovor o održavanju, okvirni sporazum, porudžbenica, budžet).
  • Veza projekta i interno odgovorne osobe – Evidentiranje interno odgovornih osoba na nivou projekta daje mogućnost izveštavanja i praćenja projekata na nivou osoba koje su interno unutar kompanije odgovorne za realizaciju određenog projekta. Interno odgovorne osobe mogu da budu sa specifičnim ulogama (prodaja, proizvodnja, menadžment, vođe projekta itd.)

Planiranje realizacije projekta

Realizaciju projekta prati niz aktivnosti različitih tipova. Tipovi aktivnosti mogu da budu predefinisani ili korisnički definisani. Svaki tip aktivnosti podrazumeva alokaciju resursa. Planiranje aktivnosti podrazumeva vremensko planiranje u skladu sa dostupnim resursima (kalendar aktivnosti), geografsko planiranje u skladu sa lokacijom, vanredno planiranje itd.


Troškovi

Evidentiranje troškova realizacije aktivnosti

Evidentiranje stranke

Unos osnovnih podataka o stranci

Generisanje korisnički definisanih izveštaja

  • Analitički i sintetički izveštaji
  • Mogućnost definisanja izveštaja u skladu sa potrebama korisnika.

Klijenti

Elektroprivreda Srbije

MD Facility

Team Inoving

ENEL iT Solutions