Bee Legal


Bee Legal je distribucija namenjena za advokatske kancelarije i procese evidentiranja predmeta, aktivnosti advokata, ugovora, kalendara aktivnosti, dokumentacije, fakturisanje po realizovanom predmetu/aktivnostima i izveštavanje u vidu analitički i sintetičkih izveštaja i dashboard sa prikazom KPI vrednosti svih bitnih procesa.

Evidentiranje predmeta

Unos osnovnih i korisnički definisanih podataka o sudskom predmetu

Evidentiranje stranke na predmetu

Vezivanje postojeće stranke ili krerianje nove stranku koju vezujemo za predemet

Dokumentacija predmeta

Elektronska dokumentacija (pdf, word, excel, slike, itd.)

Prepiska na predmetima

Unos komentara, prilaganje dokumenata kao i odgovora na komentare u sklopu predmeta.

Evidentiranje i pregled aktivnosti na predmetu

Unos osnovnih podataka i dodatnih podataka o aktivnosti

Evidentiranje utroška izvršioca na aktivnosti

Evidentiranje vremenskog utroška (datuma i vremena početka i kraja realizacije aktivnosti) na predmetu za svakog izvršioca.

Dokumentacija aktivnosti

Elektronska dokumentacija (pdf, word, excel, slike, itd.)

Prepiska na aktivnostima

Unos komentara, prilaganje dokumenata kao i odgovora na komentare u sklopu aktivnosti.

Evidentiranje stranke

Unos osnovnih podataka o stranci

Fakturisanje na nivou predmeta i aktivnosti

Generisanje i štampa faktura na osnovu izabranih aktivnosti kao i štampa specifikacija faktura

Generisanje korisnički definisanih izveštaja

Mogućnost definisanja izveštaja u skladu sa potrebama korisnika

Klijenti

Advokatska kancelarija Berezlev & Damnjanović

Advokatska kancelarija Mihaj Law

Advokatska kancelarija Avramović