Bee CRM


Bee CRM is a distribution used to monitor the sales process and analyze data related to customers, vendors and the complete life cycle of the sales process (CRM). Creating Lead and Lead Conversion to Opportunity. Probability that Opportunity will become Won or Lost. Tracking vendor activity and a set of analytical and synthetic reports for a complete picture of the sales process make Bee CRM an indispensable distribution of most Bee Platform Applications.

Evidentiranje potencijalnih klijenata (Lead)

Marketing procesi koji generišu Lead-ove

Evidentiranje i planiranje aktivnosti za Lead

Nako generisanja Lead planira se niz aktivnosti kojima se Lead priprema za ponudu (Opportunity)

Evidentiranje ponuda

Procesi prodaje u kojima se kroz niz različitih tipova aktivnosti prati verovatnoća realizacije prodaje. Proces se završava ili statusom Won ili statusom Lost.


Evidentiranje i planiranje aktivnosti za Opportunity

Nakon generisanja ponude kroz niz različitih tipova aktivnosti priprema se konkretna ponuda sa svim karakteristikama ponude (rokovi, verovatnoća, iznosi, očekivano vreme realizacije itd.)

Evidenitranje baze klijenata

Baza (potencijalnih) klijenata koji mogu da budu sastavni segment Lead menadžmenta, Opportunity menadžmenta ili su prodaje već realizovane pa je klijent kupac

Generisanje korisnički definisanih izveštaja

  • Analitički i sintetički izveštaji
  • Mogućnost definisanja izveštaja u skladu sa potrebama korisnika.

Klijenti

Gruppo5

Megatrans

Team Inoving

ENEL PS

ENEL iT Solutions